Fel

Csongrád-Csanád Megyei Dr. Waltner Károly Otthon - Az Intézmény Alaptevékenysége, Feladat- és hatásköre

Jogszabályban meghatározott közfeladat:

-      A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 69. § bekezdése szerinti bentlakásos szociális ellátás (ápolást, gondozást nyújtó fogyatékos személyek otthona)

-    A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény (a továbbiakban Gyvt.) 57 § szerinti szermélyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátás keretében otthont nyújtó ellátása, utógondozói ellátás, valamint a Gyvt. 92. § szerinti utógondozói ellátás külső férőhelyen

Államháztartási szakágazat szerinti besorolás: 873000 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása

Alaptevékenység:         

-     fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása

-     az intézményi jogviszonyban álló személyek intézményen belüli foglalkoztatása munka-rehabilitáció keretében

-    gyermekotthonaiban és nevelőszülői hálózatában a beutaló szerv által ideiglenes hatállyal elhelyezett, illetve a gyámhatóság által nevelésbe vett kiskorúak jogszabályban előírtak szerinti otthont nyújtó ellátása,

-     különleges ellátás biztosítása a tartósan beteg, fogyatékos, valamint a 3 éven aluli gyermekek számára,

-     speciális ellátás biztosítása a súlyosan pszichés, vagy súlyos disszociális tüneteket mutató, illetve pszichoaktív szerekkel küzdő, illetve a kettős szükségletű gyermekek számára,

-     ideiglenes gondozás biztosítása azon gyermekek számára, akik lakóhelyükről önkényesen távoztak el, így ellátás és felügyelet nélkül maradtak,

-     a gyermekvédelmi szakellátásban nagykorúvá vált fiatal felnőttek számára a gyámhatóság által elrendelt utógondozói ellátás biztosítása, szükség esetén az intézményben utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt gyermekének befogadása, az intézményben utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt gyermekének átmeneti gondozása, külső férőhelyek működtetése,

-      a gyámhatóság által elrendelt utógondozás biztosítása,

-      nevelőszülői hálózat jogszabályban előírtak szerinti működtetése.

Alaptevékenységek kormányzati funkciók szerinti besorolása:

101211 Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása

104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások

104012 Gyermekek átmeneti ellátása

107030 Szociális foglalkoztatás

Működési terület: Csongrád-Csanád megye 

Szervezeti és Működési Szabályzat
Adatvédelmi szabályzat 2018
Érdekképviseleti Fórum működési szabályzata 2014
Házirend - Csongrád-Csanád Megyei Dr. Waltner Károly Otthon Fogyatékos személyek otthona 2021
Házirend - Csongrád-Csanád Megyei Dr. Waltner Károly Otthon Különleges Gyermekotthona 2016
Házirend - Csongrád-Csanád Megyei Dr. Waltner Károly Otthon I. és II. számú Lakóotthona 2016
Házirend - Csongrád-Csanád Megyei Dr. Waltner Károly Otthon III. számú Lakóotthona 2016
Házirend - Csongrád-Csanád Megyei Dr. Waltner Károly Otthon Gyermekotthona és Nevelőszülői Hálózata 2019
Szakmai program - Csongrád-Csanád Megyei Dr. Waltner Károly Otthon Fogyatékos személyek otthona 2021
Szakmai program - Csongrád-Csanád Megyei Dr. Waltner Károly Otthon Különleges Gyermekotthona 2016
Szakmai program - Csongrád-Csanád Megyei Dr. Waltner Károly Otthon I. és II. számú Lakóotthona 2016
Szakmai program - Csongrád-Csanád Megyei Dr. Waltner Károly Otthon III. számú Lakóotthona 2016
Szakmai program - Csongrád-Csanád Megyei Dr. Waltner Károly Otthon Gyermekotthona 2019
Szakmai program - Csongrád-Csanád Megyei Dr. Waltner Károly Otthon Nevelőszülői Hálózata 2016
 
 
Powered by Phoca Download