Magyarország és mindannyiunk közös érdeke a gazdasági stabilitás, amelynek megteremtéséhez elengedhetetlen az állami feladatok, a felelősség és a finanszírozás rendszerének teljes újragondolása, a hatékony, gazdaságos közszolgáltatás megteremtése.

A megyei intézményfenntartó központ szociális és gyermekvédelmi feladatait a 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról jogszabály rendezi: a megyei intézményfenntartó központok 2013. március 31-én beleolvadtak a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságba.

A cél a szociális, gyermekvédelmi és intézményfenntartási szakterület a kor feltételeinek és kihívásainak megfelelő még hatékonyabb, átláthatóbb, korszerűbb működtetése, az állami vagyonnal való legjobb tudásunk szerinti gazdálkodás és a birtokunkban levő kiváló szaktudás lehetőségeinek maximális kihasználása annak érdekében, hogy a gondjainkra bízott ellátottak számára a lehető legjobb ellátást biztosítsuk.

Az átállás időszakában is mindent megteszünk, hogy az általunk fenntartott intézmények működése zavartalan legyen.

A szociális és gyermekvédelmi terület gazdasági és szakmai megújítása érdekében hozta létre a kormány a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságot. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság és területi kirendeltségei látják el a kormányhatározatban meghatározott szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmények fenntartói és módszertani feladatait.

A kiegyensúlyozott és átlátható gazdálkodás megteremtésével és biztosításával kívánjuk segíteni a Főigazgatóság által fenntartott intézményekben a magas színvonalú szakmai munkát, hogy a gondoskodásunkra bízott ellátottak életminősége megfeleljen az elvárható követelményeknek.